Системата за асистиране на възрастни и хора с увреждания се базира на отдалечено мониториране на жизнени показатели на асистирането лице, събиране на информация за околната среда, както и отдалечено управление на параметрите на средата. Устройствата се свързват към центровете за мониториране и управление (спешна помощ, близки и роднини, лекари и т.н.) посредством безжични точки за интернет достъп (мобилен телефон, WiFi точка за достъп, персонален компютър, GSM/3G мрежа).

 

Точката за интернет достъп може да бъде:

·        Мобилен телефон с вграден Bluetooth комуникационен интерфейс.

·        Bluetooth към WiFi/Ethernet транслатор, свързан към локална мрежа с интернет достъп

·        Персонален компютър с Bluetooth интерфейс, свързан към глобалната мрежа

 

Конфигурации на системата

 

Базова

Базовата конфигурация на системата включва единствено следене на жизнени показатели посредством асистиращата гривна. Тази конфигурация не включва следене и управление параметрите на околната среда.

Разширена

Разширената конфигурация включва следните устройства:

Системата при тази конфигурация на включва предназначените за клинични условия медицински апарати (прецизен 12-канален ЕКГ).

Клинична

Клиничната конфигурация включва освен устройствата на разширената, но и допълнителна специализирана прецизна апаратура, използвана в клинична среда под медицинско наблюдение. Това са системи предназначени за болнични учреждения, старчески домове и др.

 

Функции

   
 • Безконтактно измерване на пулсова активност, чрез използване на фотоплетизмографски метод
 • Измерване на кислородна сатурация, чрез неинвазивна пулсова оксиметрия.
 • Безконтактно измерване на температурата на крайниците, чрез инфрачервен термографски метод
 • Безманшетно измерване на кръвно налягане (в комбинация с поратативен едноканален гръден електрокардиограф), чрез измерване на скорост на разпространение на пулсовата вълна.
 • Сензор за околна температура
 • Сензор за околна осветеност
 • Сензор за атмосферно налягане и надморска височина.
 • 3D сензор за движение (ускорение, позоция(жироскоп) и посока (магнитометър))
 • Вибрационна аларма за привличане на вниманието на асистираното лице
 • Графичен дисплей с информация за време и/или измерваните показатели и други съобшения.
 • Измерване на изминато разстояние o Калориметър
 • Двупосочна аудио комуникация за гласова информация и управление o Bluetooth безжичен комуникационен интерфейс
 • Зареждане на батерията без сваляне на часовника от ръката и без прекъсване работата на устройството.