Системата се състои от най-разнообразни устройства за събиране и управление параметрите на околната среда и човешкото тяло, повечето от които са познати на пазара и могат да бъдат директно доставени от различни производители и дистрибутори.

Фирмата не планира да инвестира в усъвършенстване и конкуриране на вече съществуващи познати устройства, а в създаване на принципно нова и непозната за пазара медицинска, диагностична и асистираща апаратура. Основните устройства в системата от този тип са интегрираният асистиращ часовник и едноканалният имплантируем елактрокардиограф.

Watch-4

Ергономичен дизайн, различни цветове, компактни размери.

 

Интегриран асистиращ часовник

Интегрираният асистиращ часовник е предназначен за следене на жизнените показатели на асистиращото лице, както и за обратна връзка от/към асистираното лице за напомняне за приемане на лекарства, за аларма при достигане на критични състояния, за гласова и жестова комуникация и др.

Устройството съчетава следните иновативни функции, алгоритми и дизайн:

Метод за зареждане на батерията без да е необходимо свалянето на часовника

Метод за зареждане на батерията без да е необходимо свалянето на часовника от ръката на асистираното лице и без да се прекъсва процесът по мониторинг, диагностика и асистиране.

Фотоплетизмографски метод за безконтактно измерване на пулсовата активност

Фотоплетизмографски метод за безконтактно измерване на пулсовата активност, чрез оптични сензори, вградени във верижката на часовника и позиционирани на голяма площ около радиалната артерия на асистираното лице. Разполагането на сензори на голяма площ е с уникална подредба на сензорите и е с цел да се увеличи чувствителността на метода и да могат сензорите да имат оптичен обхват около радиалната артерия за широк ергономичен спектър и размери на китката – от деца до възрастни.

Миниатюрен безконтактен инфрачервен термографски сензор

Миниатюрен безконтактен инфрачервен термографски сензор, вграден във верижката на часовника и предназначен за измерване температурата на крайниците, чрез което се следи емоционалното състояние на асистираното лице. Освен това, сензорът следи и дали часовникът не е свален от китката на асистираното лице.

Продължително мониториране на кръвно налягане, без да се използва маншета

Продължително мониториране на кръвно налягане, без да се използва маншета и свързания дискомфорт от нейното притискане. Методът е оптичен и е базиран на измерване на скорост на разпространение на пулсовата вълна. Методът е базиран на най-последните научни изследвания в медицинската диагностика и по-специално на корелацията между скоростта на разпространение на пулсовата вълна и кръвното налягане. Този метод работи съвместно с имплантируемия едноканален електрокардиограф.

Измерване на кислородна сатурация

Измерване на кислородна сатурация чрез отражателна от радиалната артерия в областта на китката пулсова оскиметрия, чрез което се избягва дискомфортът получен при традиционните методи за измерване с щипка на пръст или ухо.

Метод за разпознаване позициониране и падане, жестове на ръката и тялото

Метод за разпознаване на падане, жестове на ръката и тялото, както и позициониране на асистираното лице в рамките на жилището (или сградата на институцита), без да се използват неприложимите в тези ситуации GPS навигационни системи. Методът е базиран на вграден в часовника миниатюрен 9-осен акселерометър,жироскоп и магнитометър.

Метод за управление на опростения потребителския интерфейс чрез използване на жестове.

Метод за управление на опростения потребителския интерфейс чрез използване на жестове. При този метод асистиращото лице не трябва да натиска миниатюрни и трудни за локализиране бутони, а потребителския вход (управлението) на часовника и обратната връзка към системата за асистиране става с естествени и лесно реализуеми жестове.

Информация от системата към асистиращото лице

Потребителският изход (информацията от системата към асистиращото лице) става посредством едновременното или отделно използване на следните интерфейси:

 • Гласови съобщения
 • Вибрационна аларма
 • Графичен дисплей

Комуникационен интерфейс на устройството от последно поколение

Комуникационен интерфейс на устройството е най-последно поколение Bluetooth v4.0 Smart, при което може да се постигне минимална консумация на електроенергия и максимална продължителност на работа на часовника, преди следващо зареждане. Освен това, интерфейсът е съвместим с най-новите мобилни платформи и телефони.

Имплантируем едноканален електрокардиограф

Устройството е безжично и миниатюрно,предназначено за имлантиране в еластична риза без ръкави. Служи за продължително следене на сърдечната активност, температурата и положението на тялото. Устройството съчетава следните иновативни функции, алгоритми и дизайн:

Едноканално измерване на сърдечната дейност

Едноканално измерване на сърдечната дейност от 1-во периферно отвеждане само с два електрода, разположени от двете страни на сърцето и имплантирани в еластично бельо.

Адаптируем морфологичен анализ на съдечната дейност

Адаптируем морфологичен анализ на съдечната дейност, при който се откриват отклонения от нормалния сърдечен ритъм и морфология. Автоматично се генерират аларми при фибрилации, аритмии и др.

Вграден миниатюрен безконтактен инфрачервен термографски сензор

Вграден миниатюрен безконтактен инфрачервен термографски сензор предназначен за продължително измерване и следене температурата на тялото. Освен това, сензорът следи и дали устройството не е свалено от тялотона асистираното лице.

Продължително мониториране на кръвно налягане, без да се използва маншета

Продължително мониториране на кръвно налягане, без да се използва маншета и свързания дискомфорт от нейното притискане. Методът е оптичен и е базиран на измерване на скорост на разпространение на пулсовата вълна. Методът е базиран на най-последните научни изследвания в медицинската диагностика и по-специално на корелацията между скоростта на разпространение на пулсовата вълна и кръвното налягане. Този метод работи съвместно с интегрираният асистиращ часовник.

Метод за разпознаване позициониране и падане, жестове на ръката и тялото

Метод за разпознаване на падане, позиция на тялото, както и позициониране на асистираното лице в рамките на жилището (или сградата на институцита), без да се използват неприложимите в тези ситуации GPS навигационни системи. Методът е базиран на вграден в часовника миниатюрен 9-осен акселерометър,жироскоп и магнитометър.

Комуникационен интерфейс на устройството от последно поколение

Комуникационен интерфейс на устройството е най-последно поколение Bluetooth v4.0 Smart, при което може да се постигне минимална консумация на електроенергия и максимална продължителност на работа на часовника, преди следващо зареждане. Освен това, интерфейсът е съвместим с най-новите мобилни платформи и телефони.

Някои от тези алгоритми и функции са познати като научни изследвания и експерименти, но до сега не са били реализирани, интегрирани и използвани в подобен род устройство и дизайн. Освен това, всички методи и функции са реализирани от специално разработени алгоритми за цифрова обработка на сигналите.

 

Watch 8Зареждане без сваляне от ръката и без прекъсване на работата

Услуги

Обаждане до телефон за спешна помощ (специфичен call център или тел. 112). Целта е да се известят здравните власти за настъпването на състояние, което изисква незабавна медицинска намеса.
Уведомление на потребители за събития чрез sms, email, телефонно обаждане.
Следене параметрите на отдалечените системи и управление на крайни устройства в реално време.
Създаване на модел/сценарий за поведение на отдалечената система – Ако <параметър> на <сензор/входно устройство> е <по-голямо/по-малко/равно> на <стойност>, тогава <параметър> на <комутатор/изходно устройство> е <по-голямо/по-малко/равно> на <стойност>.

 

Потребители

 • Асистирано лице
 • Близки и роднини на асистираното лице
 • Лекари и медицински персонал
 • Сервизни техници
 • Дистрибутори
 • Администратор

Устройства

 • Входни устройства за следене параметрите на околната среда (сензори): температура, влажност, осветеност, движение, пожар, консумирана електроенергия,
 • Входни устройства за следене на жизнени показатели: температура на тялото и крайниците, кръвно налягане, пулс, кислородна сатурация, ЕКГ, падане, паник/помощ бутон, гласово асистиране
 • Изходни устройства (комутатори) за управление на врати, щори, електрически уреди
 • Други