Изберете най-подходящата конфигурация на системата, съобразно вашите нужди.

Конфигурации на системата

Базова

  • Базовата конфигурация на системата включва единствено следене на жизнени показатели посредством асистиращата гривна. Тази конфигурация не включва следене и управление параметрите на околната среда.

РазширенаПрепоръчителна

  • Асистиращата гривна
  •  Набор от сензори и комутатори за следене и управление параметрите на околната среда. Конкретният тип и брой сензори/комутатори се определя в зависимост от спецификата на жилищното помещение и конкретните нужди на асистираното лице.
    Системата при тази конфигурация на включва предназначените за клинични условия медицински апарати (прецизен 12-канален ЕКГ).

Клинична

  • Клиничната конфигурация включва освен устройствата на разширената, но и допълнителна специализирана прецизна апаратура, използвана в клинична среда под медицинско наблюдение. Това са системи предназначени за болнични учреждения, старчески домове и др.