“Технически иновации” ЕООД е високотехнологична компания, която е фокусирана върху научноизследователска и развойна дейност.

Мисията на компанията е да направи по-лесно прилагането на революционно нови технологии и системи.

 

 

Цели на “Технически иновации” ЕООД:

"Да създаде инженерни общности от високо квалифицирани специалисти, които са способни да работят в екип и да постигат отлични резултати по възложените задачи. "

"Да се намалят разходите за научноизследователска и развойна дейност чрез използване на гъвкави финансови модели и ефективно използване на инженерните ресурси."

"Да подобри и разшири дейността на дружеството, като изработи широка гама от услуги и я промотира по целия свят."

 

 

Предимствата на ”Технически иновации” ЕООД пред конкуренцията са: